dotE tantsu- ja vabaajakeskus | Pärnu mnt 10, Tallinn 10148 | E-post: dote@dote.ee
MEIE2020-11-03T14:03:22+00:00

Meie

dotE Productions OÜ tegutseb vaba aja tegevuste valdkonnas ning pakub lastele ja noortele võimalusi väärtuslikuks vaba aja sisustamiseks. Pakutavate teenuste ja toodete põhikomponendiks on tants.

dotE missioon

on toetada lastes ja noortes positiivsete ja proaktiivsete väärtuste kujunemist, pakkudes vaba aja sisustamise võimalusi, mille keskmes on tants.

dotE tegevuse aluseks on väärtuspõhine kontseptsioon, mille eesmärk on suunata lapsi ja noori mõtestatult ning vaimset ja füüsilist tervist hoidvalt tegema valikuid oma vaba aja kasutamisel.

dotE toetab oma tegevuse kaudu lastes ja noortes 5 väärtuse kujunemist.

MINA olen õnnelik

 • mina ise saan end õnnelikuks teha – oma mõtete ja tegudega
 • oskan näha ka lihtsaid ja väikeseid asju, mille üle rõõmustada
 • ebaõnnestumisest teen järeldused ja astun pea püsti edasi

MINA olen eriline

 • igaüks on andeks, anne tuleb vaid üles leida ja seda arendada
 • püüan leida asjadele uusi ja huvitavaid vaatenurki
 • mõtlen innovaatiliselt ja teen mõtted teoks

MINA vastutan

 • … oma valikute eest, et olla rõõmus ja terve
 • … oma tulemuste eest
 • … meeskonna ees – panustan koostöösse, ei vea meeskonda alt

MINA hoolin

 • hoolin iga päev nii endast kui teistest
 • jagan teistega oma annet ja väärtusi
 • märkan ja toetan neid, kes seda eriliselt vajavad

MINA elan tervislikult

 • olen teadlik tervislikust toitumisest ja toitun vastavalt
 • liigun palju – käin trennis ja sisustan ka trennivälist aega liikumisega
 • hoian oma tervist