ÕPPEAASTA 2021/2022

  TREENINGUS OSALEJA ANDMED

  Eesnimi*:

    Perekonnanimi*:

  Vanus*:

    Isikukood*:

  Sünnipäev*:

  Lasteaed/kool:

    Klass:

  Värvigrupid:

  Valiktunnid:

  Võistlusgrupid:

  Valin veel treeninguid eijah

  Lisavalik:

  Lisavalik:

  Lisavalik:

  Valin veel treeninguid eijah

  Lisavalik:

  Lisavalik:

  Lisavalik:

  Õppemaksu tasumine* (loe infot allpool):

  Palun arvestada dotE tantsutundide eest mitme trennilapse soodustus*: jahei

  Kinnitan, et olen tutvunud Stuudio dotE Tantstukooli põhikirjaga ning nõustun sellega jah

  Kinnitan esitatud isikuandmete õigsust ning annan Stuudio dotE MTÜ-le nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks. (Privaatsusteade) jah

  KONTAKTANDMED

  Eesnimi*:

    Perekonnanimi*:

  Telefon*:

  E-mail (kuhu soovite infot)*:

  Küsimus/kommentaar:

  Kust said infot dotE kohta: