Tantsu- ja vabaajakeskus Stuudio dotE kuulub Eesti Tantsuhuvihariduse Liitu.
ETHL koondab enda alla Eestis tegutsevat tantsualast huviharidust ja -tegevust pakkuvaid tantsukoole, -stuudioid ja -ringe.

Eesmärgiks on esindada, kaasata ja toetada süsteemselt tantsuhuvihariduses ja -tegevuses osalevaid noori,
nende juhendajaid, tegevusvõimalusi pakkuvate organisatsioonide juhte ning teisi valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste.